moc.snootracdnaskoob%40olleh

moc.snootracdnaskoob%40olleh

Договір Оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором одна сторона, Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Вебсайту booksandcartoons.com.

1.2. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Вебсайту booksandcartoons.com у відповідному розділі кнопки «Купити» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.3. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.4. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Купити», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.5. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщено на Вебсайті booksandcartoons.com і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Вебсайті booksandcartoons.com спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Вебсайті booksandcartoons.com, шляхом додавання його у віртуальний кошик і відправки Замовлення.

«Товар» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Вебсайті booksandcartoons.com розміщено пропозицію Продавця.

«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Вебсайт booksandcartoons.com і мають намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Вебсайту booksandcartoons.com мають намір його продати.

«Замовлення» – належним чином оформлена і розміщена на Вебсайті booksandcartoons.com заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована продавцю.

«Документ на товари і послуги» – розрахунковий документ (товарний або касовий чек тощо), який отримує Користувач за результатами оплати товарів і послуг при отриманні їх від продавця.

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним

«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, що виник з вини виробника (Продавця), і після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Вебсайту booksandcartoons.com, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

3.5. Зобов'язання за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого розрахункового документа, що підтверджує оплату товарів.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

· Виконувати умови цього Договору;
· Виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
· Передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразка на відповідній сторінці Вебсайту booksandcartoons.com, оформленим замовленням і умов цього Договору;
· Перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;
· Видати Покупцеві касовий або товарний чек або інший розрахунковий документ, що підтверджує оплату товарів.

4.2. Продавець має право:

· В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:
· Своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
· Ознайомитися з інформацією про товар, розміщеного на Вебсайті booksandcartoons.com;
· При отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

· Оформити замовлення на відповідній сторінці Вебсайту booksandcartoons.com;
· Вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
· На інформування про можливу оплату замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic.

5.3. Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент вручення Покупцеві Розрахункового документа.

5.4. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність пакування і відповідність отриманих найменувань в розрахунковому документі. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець сплачує Замовлення. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до товару не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі товару.


6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Вебсайту booksandcartoons.com шляхом додавання товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «Кошик», або зробивши замовлення через електронну пошту чи за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Вебсайту booksandcartoons.com.

6.2. Термін формування Замовлення складає до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

6.3. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

6.4. У разі суперечок щодо якості Товару, вартість доставки Покупцеві не компенсується.

6.5. Умови обміну та повернення:

6.5.1. Порядок обміну і повернення, в разі виявлення Покупцем Товару неналежної якості, регламентовано статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів».


7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Вебсайту booksandcartoons.com. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).
2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.
3) Кредитною картою наступного типу:
Visa
Visa Electron
Mastercard
Mastercard Electronic


8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з його виконанням Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів. Досудове порядок врегулювання спору є обов'язковим.

8.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, спрямованої цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення засобами поштового зв'язку.

8.3 У випадку, якщо Покупець і Продавець не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.


9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Покупець надає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер мобільного телефону, адресу та інші персональні дані), а також передачі їх третім особам виключно з метою та в рамках забезпечення Продавцем виконання обов'язків, покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов цієї оферти, дотримання норм в сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

9.2. При здійсненні Замовлення на Вебсайті Покупець надає наступну інформацію: Прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, адреса доставки Замовлення, номер контактного телефону.

9.3. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, зазначено на Вебсайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

9.4. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

9.5. Продавець може отримувати інформацію про IP-адресу відвідувачів сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

9.6. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

9.7. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію» .


10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

10.2. Сайт може бути тимчасово частково або повністю недоступним в результаті проведення технічних, профілактичних чи інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

10.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець і Продавець керуються чинним законодавством України.

10.4. Договір набуває чинності з моменту його акцепту цим Договором відповідно до п.1.4. і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань в повному обсязі.